Izpostavljeni dogodki

12dec19:30V SPOMIN IVU PETRIĆUHartmut Haenchen, dirigent19:30 Gallusova dvorana, Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

13dec19:30V SPOMIN IVU PETRIĆUHartmut Haenchen, dirigent19:30 Gallusova dvorana, Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana

19dec18:00Božični koncert Slovenske filharmonije18:00 Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, Kongresni trg 10

RAZPISI za prosta delovna mesta v Orkestru Slovenske filharmonije

Ljubljana, 18. 10. 2019

 

AVDICIJA
za prosto delovno mesto v Orkestru Slovenske filharmonije
»PRVI ROG (Ž/M)«

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana

objavlja razpis za prosto delovno mesto s polnim delovnim časom

»SOLIST V SIMFONIČNEM ORKESTRU (G017044) – 1. ROG«

 

Pogoji za zasedbo:
– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– znanje slovenskega jezika*
– znanje enega svetovnega jezika (angleški, nemški, francoski, španski ali ruski jezik)**
– 6 mesecev delovnih izkušenj
– uspešno opravljena avdicija, ki bo v torek, 3. decembra 2019 ob 14. uri, v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji***

*Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata nadomesti manjkajoče znanje uradnega jezika, pri čemer se je v primeru sklenitve delovnega razmerja izbrani kandidat dolžan udeležiti jezikovnega izobraževanja pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

**Znanje tujega jezika kandidat izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. Kot dokazilo šteje ali srednješolsko/maturitetno spričevalo ali jezikovni certifikat, ali ocena tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija, ali dokazilo, da se je kandidat vsaj 3 mesece ali več šolal ali opravljal delo v tujini v tujem jeziku.

***Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas od 1. 2. 2020 do 31. 7. 2020 s polnim delovnim časom (nadomeščanje začasno odsotnega delavca na suspenzu pogodbe).

 

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
• življenjepis z navedbo delovnih izkušenj ter elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo
• potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi
• potrdilo o znanju svetovnega jezika**
• kopijo identifikacijskega dokumenta

Prijavo je potrebno poslati do četrtka, 21. novembra 2019, na elektronski naslov: nuska.zakrajsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo –ne odpiraj!).

 

Avdicije se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami.
Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF.

Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.

 

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po izboru.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. etapa – obvezni program
W. A. Mozart: Koncert za rog št. 4 v Es-duru, KV 495 – prvi stavek s kadenco

 

2. etapa – obvezni program
Richard Strauss: Koncert za rog št. 1 v Es-duru, op. 11 – prvi stavek

 

3. etapa – orkestrski soli (označeni deli):
• Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 7
• Johannes Brahms: Simfoniji št. 1 in 2
• Gustav Mahler: Simfonija št. 9
• Maurice Ravel: Koncert za klavir v G-duru
• Richard Strauss: Till Eulenspiegel
• Richard Strauss: Junakovo življenje
• Peter Iljič Čajkovski: Simfonija št. 5
• Richard Wagner: Siegfried (veliki solo)

 

ODLOMKI

 

SLOVENSKA FILHARMONIJA
direktorica
mag. Marjetica Mahne

Ljubljana, 22. 11. 2019

AVDICIJA
za prosto delovno mesto v Orkestru Slovenske filharmonije
»VIOLIST SOLIST (Ž/M)«

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana

objavlja razpis za prosto delovno mesto s polnim delovnim časom

»SOLIST V SIMFONIČNEM ORKESTRU – VIOLIST (G017045)«

 

Pogoji za zasedbo:
– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– znanje slovenskega jezika*
– znanje enega svetovnega jezika (angleški, nemški, francoski, španski ali ruski jezik)**
– 6 mesecev delovnih izkušenj
– uspešno opravljena avdicija, ki bo v sredo, 15. januarja 2020 ob 13.30, v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji***

*Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata nadomesti manjkajoče znanje uradnega jezika, pri čemer se je v primeru sklenitve delovnega razmerja izbrani kandidat dolžan udeležiti jezikovnega izobraževanja pri Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

**Znanje tujega jezika kandidat izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. Kot dokazilo šteje ali srednješolsko/maturitetno spričevalo ali jezikovni certifikat, ali ocena tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija, ali dokazilo, da se je kandidat vsaj 3 mesece ali več šolal ali opravljal delo v tujini v tujem jeziku.

***Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom (predvidoma od 1. 2. 2020 dalje), z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

 

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
• življenjepis z navedbo delovnih izkušenj ter elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
• potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
• potrdilo o znanju svetovnega jezika**,
• kopijo identifikacijskega dokumenta.

Prijavo je potrebno poslati do petka, 27. decembra 2019, na elektronski naslov: nuska.zakrajsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo –ne odpiraj!).

Avdicije se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, na avdicijo ne bodo vabljeni. Vabilo na avdicijo bodo kandidati prejeli do 31. 12. 2019.

 

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami.
Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF.

Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po izboru.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. etapa – koncert po izbiri: 1. stavek s kadenco in 2. stavek enega izmed sledečih koncertov:
• C. Stamitz: Koncert za violo v D-duru ali
• F.A. Hoffmeister: Koncert za violo v D-duru

 

2. etapa – koncert po izbiri: 1. stavek enega izmed sledečih koncertov:
• B. Bartok: Koncert za violo ali
• W. Walton: koncert za violo ali
• P. Hindemith: Der Schwanendreher

 

3. etapa – orkestrski parti (označeni deli):
• L. van Beethoven: Simfonija št. 5, 2. stavek
• J. Brahms: Simfonija št. 4, 1. stavek
• A. Bruckner: Simfonija št. 7, 1. stavek
• F. Mendelssohn Bartholdy: Sen kresne noči, 1.stavek: Scherzo
• W. A. Mozart: Simfonija št. 40, 4. stavek
• R. Strauss: Don Juan, op. 20
• G. Mahler: Simfonija št. 10 (Adagio)
• D. Šostakovič: Simfonija št. 5, op. 47
• R. Strauss: Don Kihot op. 35

 

NOTNI MATERIAL

 

SLOVENSKA FILHARMONIJA
direktorica
mag. Marjetica Mahne

 

[1]  Uporabljeni izrazi, ki označujejo osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Ljubljana, 22. 11. 2019

 

AVDICIJA
za prosto delovno mesto v Orkestru Slovenske filharmonije
»VIOLINIST TUTIST (Ž/M)«

 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana

objavlja razpis za prosto delovno mesto s polnim delovnim časom

»Orkestrski glasbenik tutist (prvi violinist) v simfoničnem orkestru (G017027)«

 

Pogoji za zasedbo:
– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– znanje slovenskega jezika*
– znanje enega svetovnega jezika (angleški, nemški, francoski, španski ali ruski jezik)**
– 6 mesecev delovnih izkušenj
– uspešno opravljena avdicija, ki bo v ponedeljek, 13. januarja 2020 ob 13.30, v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji***

*Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata nadomesti manjkajoče znanje uradnega jezika

**Znanje tujega jezika kandidat izkaže s predložitvijo ustreznega dokazila. Kot dokazilo šteje ali srednješolsko/maturitetno spričevalo ali jezikovni certifikat, ali ocena tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija, ali dokazilo, da se je kandidat vsaj 3 mesece ali več šolal ali opravljal delo v tujini v tujem jeziku.

***Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom (nadomeščanje začasno odsotne delavke na starševskem dopustu, s pričetkom dela predvidoma takoj po uspešno opravljeni avdiciji).

 

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
• življenjepis z navedbo delovnih izkušenj ter elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
• potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
• potrdilo o znanju svetovnega jezika**,
• kopijo identifikacijskega dokumenta.

 

Prijavo je potrebno poslati najkasneje do petka, 27. decembra 2019, na elektronski naslov: nuska.zakrajsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo –ne odpiraj!).

Avdicije se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, na avdicijo ne bodo vabljeni. Vabilo na avdicijo bodo kandidati prejeli do 31. 12. 2019.

 

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami.
Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF.

 

Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.

 

O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po izboru.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. etapa – koncert po izbiri: 1. stavek s kadenco enega izmed sledečih koncertov:
• W. A. Mozart: Koncert za violino in orkester: A-dur, KV 219 ali
• W. A. Mozart: Koncert za violino in orkester: D-dur, KV 218 ali
• W. A. Mozart: Koncert za violino in orkester: G-dur, KV 216

 

2. etapa – koncert po izbiri: 1. stavek s kadenco enega izmed sledečih koncertov:
• J. Brahms: Koncert za violino in orkester ali
• P. I. Čajkovski: Koncert za violino in orkester ali
• L. v. Beethoven: Koncert za violino in orkester ali
• J. Sibelius: Koncert za violino in orkester

 

3. etapa – orkestrski soli (označeni deli):
• J. Brahms: Simfonija št. 2
• G. Mahler: Simfonija št. 1 v D-duru
• F. Mendelssohn Bartholdy: Simfonija št 4 v A-duru, op. 90, »Italijanska«
• W. A. Mozart: Simfonija št 41 v C-duru, K 551, »Jupiter« – 4. stavek
• R. Schumann: Simfonija št 2 v C-duru, op. 61 – 2. stavek
• R. Strauss: Don Juan, op. 20

 

NOTNI MATERIAL

 

SLOVENSKA FILHARMONIJA
direktorica
mag. Marjetica Mahne

 

[1]  Uporabljeni izrazi, ki označujejo osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.

Slovenska filharmonija
Piškotki / Cookies
Ime Omogočeno
Tehnični piškotki
Za uporabo te spletne strani uporabljamo naslednje tehnično zahtevane piškotke: wordpress_test_cookie,wordpress_logged_in_,wordpress_sec.
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.
Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimiziranim uporabniškim informacijam.
x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

X