• +386 1 2410 800

  • info@filharmonija.si

Izpostavljeni dogodki

avgust, 2018

Ni koncertov

Datum: 6. 7. 2018

RAZPISI za prosta mesta v Orkestru Slovenske filharmonije

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih-1, 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in v povezavi s 47. a členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), javni zavod Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, Ljubljana

 

objavlja razpise za naslednja prosta delovna mesta:

Pogoji za zasedbo:
– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– uspešno opravljena avdicija, ki bo v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

– 21. septembra 2018 ob 10.00 – 1. in 2. etapa
– 22. septembra 2018 ob 10.00 – 3. etapa

 

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno 1. oktobra 2018 za določen čas enega leta s polnim delovnim časom.

 

Karierni razpon: 1.600,00 €2.300,00 € netto

 

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
– življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
– potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
– kopijo identifikacijskega dokumenta.

 

Prijavo je potrebno poslati do 25. avgusta 2018, na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo – ne odpiraj!).

Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. etapa:
1. in 2. stavek enega od navedenih koncertov s kadencama

– Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violino št. 3 v G-duru, KV 216
– Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violino št. 4 v D-duru, KV 218
– Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violino št. 5 v A-duru, KV 219

Orkestrski parti (izvlečki)

– Robert Schumann: Simfonija št. 2 – Scherzo (PDF)
– Richard Strauss: Don Juan (part prve violine(PDF)

 

2. etapa
1. stavek enega od navedenih koncertov s kadenco

– Johannes Brahms: Koncert za violino v D-duru
– Ludwig van Beethoven: Koncert za violino v D-duru
– Jean Sibelius: Koncert za violino v d-molu
– Peter Iljič Čajkovski: Koncert za violino v D-duru

Orkestrski solistični parti (izvlečki)

– Richard Strauss: Junakovo življenje (PDF)
– Johann Sebastian Bach: Erbarme dich iz Pasijona po Mateju (PDF)
– Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis (PDF)

 

3. etapa
z orkestrom – kot koncertni mojster

– Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonija št. 40 v g-molu, KV 550 – 1. stavek (PDF)
– Nikolaj Rimski-Korsakov: Šeherezada (PDF)
– Slavko Osterc: Suita za orkester – Religioso (PDF)

Pogoji za zasedbo:
– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– uspešno opravljena avdicija, ki bo 17. septembra 2018v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno 1. oktobra 2018 za določen čas s polnim delovnim časom, do vrnitve začasno odsotne javne uslužbenke na porodniškem dopustu.

 

Karierni razpon: cca. 1.000,00 €–1.500,00 € netto

 

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
– življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
– potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
– kopijo identifikacijskega dokumenta.

 

Prijavo je potrebno poslati do 25. avgusta 2018, na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo – ne odpiraj!).

Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. etapa
W. A. Mozart: Koncert za violino in orkester : A dur , D dur ali G dur – 1.stavek (kandidati izberejo enega od naštetih)

 

2. etapa
Koncert za violino in orkester – 1 stavek s kadenco: J. Brahms , P. I. Čajkovski ,  L. v. Beethoven   ali   J. Sibelius (kandidati izberejo enega od naštetih)

 

3. etapa
Orkestrski soli (označeni deli):

– Johannes Brahms: Simfonija št. 2
– Gustav Mahler: Simfonija št. 1 v D-duru
– Felix Mendelssohn Bartholdy: Simfonija št 4 v A-duru »Italijanska«
– Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonija št 41 v C-duru »Jupiter« – 4. stavek
– Robert Schumann: Simfonija št 2 v C-duru – 2. stavek
– Richard Strauss: Don Juan

 

NOTNI MATERIAL

Pogoji za zasedbo:
– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– uspešno opravljena avdicija, ki bo 17. septembra 2018v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji.

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno 1. oktobra 2018 za določen čas enega leta s polnim delovnim časom.

 

Karierni razpon: cca. 1.200,00 €–1.700,00 € netto

 

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
– življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
– potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
– kopijo identifikacijskega dokumenta.

 

Prijavo je potrebno poslati do 25. avgusta 2018, na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo – ne odpiraj!).

Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program za 1. in 2. etapo.

 

AVDICIJSKI PROGRAM
1.) 1. in 2. stavek enega od navedenih koncertov s kadencama

– August Carl Ditters von Dittersdorf: Koncert za kontrabas v E-duru
– Jan Křtitel Vaňhal: Koncert za kontrabas in orkester

 

2.) 1. stavek koncerta iz romantičnega obdobja po lastni izbiri

 

3. Orkestrski parti (izvlečki)

– Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 5, 2. in 3. stavek
– Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 9, 4. stavek
– Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 3, 3. stavek
– Wolfgang Amadeus Mozart: Simfonija št. 40, 1. stavek
– Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna piščal – uvertura
– Franz Schubert: Simfonija št. 8, 3. stavek
– Richard Strauss: Junakovo življenje

 

4. Orkestrski soli

– Gustav Mahler: Simfonija št. 1 v D-duru
– Igor Stravinski: Pulcinella
– Joseph Haydn: Simfonija št. 31. 4. stavek, Variacija 7

 

NOTNI MATERIAL

                  

 

Slovenska filharmonija objavlja razpis za prosto delovno mesto

ROGIST SOLIST V SIMFONIČNEM ORKESTRU SLOVENSKE FILHARMONIJE (G017044)

(eno delovno mesto)

na podlagi projekta: Igranje je delo – podpora novim kariernim perspektiva 2018–2021, zaposlovanje nezaposlenih mladih glasbenikov starih do 29. let v času vključitve v projekt, s stalnim bivališčem v Kohezijski regiji zahodna Slovenija

 

Pogoji za zasedbo:

– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– uspešno opravljena avdicija, ki bo v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji, 17. septembra 2018.

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

 

»Dodatni pogoji Javnega razpisa za izbor operacij s strani Ministrstva za kulturo »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018–2021«:
– starost do vključno 29 let (v trenutku sklenitve pogodbe o zaposlitvi)
– stalno bivališče v Kohezijski regiji zahodna Slovenija (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška)«

 

Trajanje zaposlitve:

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno 1. oktobra 2018, za določen čas enega leta s polnim delovnim časom.

 

Karierni razpon: cca. 1.300,00 €–1.800,00 € netto

 

Način in rok prijave:

Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
– življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
– potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
– kopijo identifikacijskega dokumenta.

 

Prijavo je potrebno poslati do 25. avgusta 2018, na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo – ne odpiraj!).

Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program.

 

AVDICIJSKI PROGRAM

1. etapa

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za rog št. 4 v Es-duru, KV 495 – prvi stavek s kadenco

2. etapa

Richard Strauss: Koncert za rog št. 1 v Es-duru, op. 11 – prvi stavek

3. etapa

Orkestrski parti (odlomki)

– Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 7
– Johannes Brahms: Simfoniji št. 1 in 2
– Gustav Mahler: Simfonija št. 9
– Maurice Ravel: Koncert za klavir v G-duru
– Richard Strauss: Till Eulenspiegel
– Richard Strauss: Junakovo življenje
– Peter Iljič Čajkovski: Simfonija št. 5
– Richard Wagner: Siegfried

 

NOTNI MATERIAL

Slovenska filharmonija objavlja razpis za prosto delovno mesto

4.) ROGIST SOLIST V SIMFONIČNEM ORKESTRU SLOVENSKE FILHARMONIJE (G017044)
(eno delovno mesto)

na podlagi projekta: Igranje je delo – podpora novim kariernim perspektiva 2018–2021, zaposlovanje nezaposlenih mladih glasbenikov starih do 29. let v času vključitve v projekt, s stalnim bivališčem v Kohezijski regiji zahodna Slovenija

Pogoji za zasedbo:
– visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba oz. 2. bolonjska stopnja (magisterij) glasbene smeri,
– uspešno opravljena avdicija, ki bo v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji, 17. septembra 2018.

Uspešno opravljena avdicija lahko zaradi sposobnosti kandidata izjemoma nadomesti manjkajočo izobrazbo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, vendar največ za dve stopnji.

Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno 1. oktobra 2018, za določen čas enega leta s polnim delovnim časom.

Način in rok prijave:
Kandidati k prijavi za prosto delovno mesto priložijo:
– življenjepis z navedbo elektronskega naslova za nadaljnjo komunikacijo,
– potrdilo (kopijo diplome) o ustrezni izobrazbi,
– kopijo identifikacijskega dokumenta.

Prijavo je potrebno poslati do 25. avgusta 2018, na elektronski naslov: vesna.dobelsek@filharmonija.si ali na naslov: Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, SI-1000 Ljubljana (s pripisom Prijava na avdicijo – ne odpiraj!).

Avdicije, se lahko udeležijo le kandidati, ki bodo po pregledu vlog, na avdicijo povabljeni. Kandidati, katerih vloge bodo nepopolne, nepravočasne ali iz njih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev na avdicijo ne bodo vabljeni.

Kandidati morajo za morebitne stroške potovanja in bivanja v času avdicije poskrbeti sami. Korepetitorja v času avdicije zagotovi SF. Povabljeni kandidati bodo na podlagi povabila sporočili izbrani avdicijski program.

AVDICIJSKI PROGRAM
1. etapa

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za rog št. 4 v Es-duru, KV 495 – prvi stavek s kadenco

2. etapa

Richard Strauss: Koncert za rog št. 1 v Es-duru, op. 11 – prvi stavek

3. etapa

Orkestrski parti (odlomki)
– Ludwig van Beethoven: Simfonija št. 7
– Johannes Brahms: Simfoniji št. 1 in 2
– Gustav Mahler: Simfonija št. 9
– Maurice Ravel: Koncert za klavir v G-duru
– Richard Strauss: Till Eulenspiegel
– Richard Strauss: Junakovo življenje
– Peter Iljič Čajkovski: Simfonija št. 5
– Richard Wagner: Siegfried

 

NOTNI MATERIAL

Nastavitve zasebnosti
ImeOmogočeno
Tehnični piškotki
Za uporabo te spletne strani uporabljamo naslednje tehnično zahtevane piškotke: wordpress_test_cookie,wordpress_logged_in_,wordpress_sec.
Piškotki
Za pravilno delovanja in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo piškotke. Potrjeno strinjanje z uporabo piškotkov.
Google Analytics
Za izboljšanje naše spletne strani sledimo anonimiziranim uporabniškim informacijam.
x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

X